Preduzeće A&D WOOD iz Dublja kod Svilajnca je opremljeno i pretežno radi na poslovima iz oblasti mašinske industrije.

Tu se podrazumevaju sledeći poslovi:
– izrada i montaža objekata od čeličnih konstrukcija raznih namena i dimenzija,
– sanacija i reparacija već postojećih industrijskih pogona i objekata,
– održavanje industrijskih postrojenja,
– pokrivanje kao i opšivanje bočnih strana objekata sa raznim materjalima,
– izrada i montaža cevovoda raznih namena i pritisaka,
– sanacija i reparacija industrijskih toplovodnih i parnih kotlova,
– izrada i montaža linija parnog grejanja,
– iznajmljivanje mehanizacije (autodizalica, teleskopski viljuškari, radne platform i dr.),
– demontaža i preseljenje sa montažom i dodatnom reparacijom industrijskih pogona i objekata raznih namena i veličina i dr.

A&D-WOOD_dizalicaZa izvodjenje radova raspolažemo visokokvalifikovanim i kvalifikovanim ljudstvom sa velikim radnim iskustvom (svi naši radnici uvek imaju važeće lekarska uverenja – posebno za rad na visini, obučeni su i stručno osposobljeni za obavljanje poslova, kao i osposobljeni za bezbedan i zdrav rad od strane ovlašćenih institucija), kao i kompletnim profesionalnim alatom i svom potrebnom opremom za samostalno izvodjenje gore pomenutih radova.

 

Takodje posedujemo i kompletnu mehanizaciju (sa svim pratećim atestima – uvek vazećim) za uspešno obavljanje preuzetih obaveza a to podrazumeva sledeće:

– makazaste platforme za rad na visini
– teleskopske platforme za rad na visini
– teleskopske viljuškare
– autodizalicu PH od 32 tone
– autodizalicu FAUN od 40 tone
– autodizalica LIEPHER od 120 tona
– kamion sa niskonosećom poluprikolicom 32 tone
– kamion sa utovarnom rukom 10 tona
– mobilna peskara sa kompresorom.

dizalicamakazaste_platforme

Posedujemo u svom vlasništvu i vozila za sopstveni prevoz svojih radnika:
– mini bus (24 sedišta )
– kombi bus
– pikap vozila.